Bieden rechtsbijstandverzekeringen wat ze beloven?

Trefwoorden:
 
Datum:
za 18 april 2009, 18:55 
Categorie:
 

Ruim de helft van de Nederlanders is verzekerd voor hulp bij juridische kwesties.
Maar bieden de rechtsbijstandverzekeringen wat ze beloven?

Kassa hield een enquête onder de lezers van de Kassa-Nieuwsbrief over hun ervaringen met rechtsbijstandverzekeringen. En de resultaten waren teleurstellend. Maar liefst 1 op de 3 respondenten (36%) was niet tevreden over het advies en de rechtshulp. En bij 48% van de respondenten voldeed de verzekering niet aan de verwachtingen.

1 op de 3 verzekerden niet tevreden over advies en rechtsbijstand
Anne-Luut Dijkstra, Hoofd Speciale Zaken van ARAG, en Jan Moerland, lid van de directie van DAS, herkennen zich niet in deze cijfers. Uit eigen onderzoeken van zowel ARAG als DAS blijkt namelijk dat de metingen over tevredenheid van de klanten veel gunstiger uitvallen. Zo meldt DAS dat slechts 15% van de klanten minder tevreden is over de rechtshulp die is verstrekt bij een juridisch geschil. Ook ARAG doet eigen onderzoeken waaruit naar voren komt dat ruim driekwart van de klanten tevreden is, en dat ze als rapportcijfer van klanten een 7,5 krijgen. Ook drie andere grote verzekeraars/schaderegeringskantoren (Stichting Achmea Rechtsbijstand, SRK Rechtsbijstand, Stichting Univé Rechtshulp) reageerden vergelijkbaar.

Rogier de Haan is van Stichting de Ombudsman. Hij behandelt bij de Stichting klachten over rechtsbijstandverzekeringen. De enquêteresultaten bevestigen wel zijn ervaringen. “Je bent een nummertje, er is vaak onvoldoende tijd en deskundigheid”. Ook constateert hij dat zaken dikwijls weinig voortvarend worden opgepakt. Zo heeft hij een zaak in behandeling waarin de rechtsbijstandverzekeraar te laat actie heeft ondernomen, met als gevolg dat de wederpartij, de aannemer, inmiddels failliet is en verzekerde met lege handen staat.
En met name bij ingewikkelde zaken, met name letselschades voortvloeiend uit verkeersongevallen, loopt het spaak. Dit zijn ingewikkelde en langdurige zaken. En dan blijkt dat er te weinig tijd en onvoldoende deskundigheid is om de zaak tot een goed eind te brengen.
Goede rechtsbijstand is, aldus de Haan, een combinatie van snelheid, aandacht en deskundigheid. In die combinatie gaat het vaak mis. Verzekeraars moeten daarom zaken ook eerder uitbesteden als het schort aan één van deze drie onderdelen.

Een greep uit de klachten die Kassa ontvangt en opmerkingen door respondenten gemaakt bij de enquête:

-“Verzekeraar deed niets anders dan een briefje schrijven.”
-“Alle correspondentie duurt zeer lang, raakte diverse keren kwijt of komt niet aan bij de medewerker van de verzekeraar terwijl alle stukken aangetekend verstuurd waren.”
-“We hadden een huis gekocht met verborgen gebreken; daarvoor hadden we harde bewijzen. Vervolgens werd de tegenpartij niet juridisch correct aansprakelijk gesteld waardoor we de zaak uiteindelijk verloren. Ook werden stukken die bestemd waren voor ons verstuurd naar de advocaat aan de tegenpartij. De verzekeraar doet niet wat ze belooft namelijk rechthulp verlenen.”
- “Door ondeskundigheid wordt al snel gezegd dat de zaak niet haalbaar is.”
- “Er wordt nauwelijks informatie gegeven over de status van de lopende zaak.”
- “Er wordt niet gereageerd op telefoontjes en emails.”

Geschillenregeling
Als een verzekerde het niet eens is met de juridische aanpak van een zaak door de juridisch medewerker van de verzekeraar dan kan hij een beroep doen op de Geschillenregeling. Iedere verzekerde heeft namelijk recht op een second opinion op kosten van de verzekeraar. Een extern persoon beoordeelt of de aanpak juist is geweest.
Als deze persoon u gelijk geeft, moet de zaak worden doorgezet door de verzekeraar.
Uit de enquête blijkt dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de geschillenregeling. Slechts 6% van de mensen die ontevreden waren, heeft daar een beroep op gedaan. Daarvan werd wel 58% in het gelijk gesteld. Meer informatie over de geschillenregeling vindt u hier.

Voor andere klachten moet de verzekeraar een klachtenregeling hebben. En na behandeling van deze klacht kan de verzekerde nog terecht bij het KIFID, dat is het onafhankelijke klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Beroep op de verzekering afgewezen Bij 14% van de respondenten werd het beroep op de verzekering afgewezen. De redenen daarvoor kunnen zijn: er geldt een eigen risico per gebeurtenis of het financiële belang van de zaak is te klein is. Vaak geldt namelijk een drempelbedrag van € 200,- á € 250,-. Daarnaast geldt voor geschillen vaak een wachttermijn. Ook vallen bepaalde geschillen niet onder de dekking, zoals echtscheiding, belastingzaken en geschillen rondom vermogensbeheer. U kunt zich voor dergelijke zaken soms wel bijverzekeren. Maar lees altijd vooraf de polisvoorwaarden goed na op uitsluitingen. Ook kan de verzekeraar een zaak niet in behandeling nemen als zij van mening is dat er geen redelijke kans op succes is. Rogier de Haan is van mening dat de communicatie over de beperkingen veel beter moet. Ze staan wel in de kleine lettertjes, maar moeten ook duidelijk staan vermeld in brochures over deze verzekeringen.

Wel of geen rechtsbijstandsverzekering?
Een juridisch geschil kan grote (financiële) consequenties hebben en een rechtsbijstandsverzekering kan uitkomst bieden. Realiseer u wel dat een verzekering niet automatisch recht geeft op inschakeling van een advocaat. Een geschil wordt behandeld door een juridische medewerker van de verzekeraar en in grofweg ca 5% - 6% van de gevallen wordt een advocaat ingeschakeld door de verzekeraar.
Daarnaast denken mensen verzekerd te zijn voor rechtsbijstand, maar dat is dus dikwijls niet het geval omdat er beperkingen in de dekking zijn.
En als een zaak wel in behandeling wordt genomen, blijkt uit de Kassa enquête dat 1 op de 3 verzekerden ontevreden is over de dienstverlening.
Rogier de Haan benadrukt daarom ook dat een verzekerde heel alert moet zijn bij behandeling van de zaak. En maak gebruik van de geschillenregeling als u het niet eens bent met de juridische aanpak van de zaak.

Maar de kans bestaat dus dat u een juridisch geschil heeft, en vervolgens met uw verzekeraar onenigheid krijgt over de aanpak van de zaak……

Alternatieven?
Bekijk of u wellicht in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. En als je lid bent van een vakbond heb je meestal ook recht op rechtsbijstand.
Daarnaast kunt u voor juridische adviezen terecht bij het Juridisch Loket of stichting de Ombudsman. Ook zijn er belangenorganisaties zoals de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond die op hun eigen terrein adviezen verstrekken.

Voor nog meer resultaten van de enquête klik hier.