Extra kosten bij gestolen rijbewijs

Trefwoorden:
 
Datum:
za 07 juni 2003, 19:00 
Categorie:
 

Er bij Geert Wijnsma uit Barneveld ingebroken en er werd onder andere zijn rijbewijs gestolen. Toen hij op het gemeentehuis een nieuw rijbewijs wilde aanvragen een toeslag van euro 21,20.

Op 19 april werd er bij Geert Wijnsma uit Barneveld ingebroken en werd onder andere zijn rijbewijs gestolen. Toen hij op het gemeentehuis een nieuw rijbewijs wilde aanvragen, moest hij niet alleen de leges betalen à raison van 27,10 euro maar ook nog eens een toeslag van euro 21,20. Het argument was dat de gemeente extra administratieve werkzaamheden moest verrichten en dat deze – hoe vervelend het ook is – moeten worden doorberekend aan de burger. De verzekering moet die maar betalen.

Wijnsma is hier pissig over, omdat het verhalen op de verzekering tot hogere premies leidt. Principiëler is echter zijn argument dat de burger al meer dan genoeg belasting betaalt en niet voor alle overheidstaken extra zou moeten betalen. Wijnsma verwijt de gemeente Barneveld een graaicultuur die niet zou mogen passen bij haar christelijke smoelwerk. De gemeente Barneveld denkt hier anders over, maar vindt het niet nodig om bij ons in de uitzending een toelichting te geven.

Tweede Kamerlid van het CDA, Margreet Smilde, is het helemaal eens met Wijnsma, maar aangezien gemeenten op dit terrein een autonoom beleid voeren, kan ze het niet verbieden. Wel plaatst ze vraagtekens bij die ‘extra werkzaamheden’. Uit onderzoek blijkt dat vrijwel geen enkele gemeente goed kan beargumenteren uit welke kostensoort de leges zijn opgebouwd en of deze werkzaamheden daadwerkelijk nodig waren. Anders gezegd, ze doen maar wat en de bedragen lopen per gemeente behoorlijk uiteen.

Haar voorstel is dan ook dat de burger meer keuzevrijheid moet krijgen en moet kunnen ‘shoppen’. Geert Wijnsma zou dan zijn rijbewijs in een andere, goedkopere, gemeente kunnen kopen. Onderzoek heeft al aangetoond dat het kan, het wachten is op het eerste experiment. Deze zomer worden voorstellen voor het ‘landelijk aanvragen van Rijksdocumenten’ in de Kamer besproken.