Iedere zaterdag om 19.05 uur op NPO 1

Uitspraak Aegon Bonusplan geldt ook voor Spaarplan

Uitspraak Aegon Bonusplan geldt ook voor Spaarplan
Vereniging Woekerpolis.nl heeft de uitspraak van Kifid van 14 augustus 2014 inzake Aegon Bonusplan geanalyseerd. De uitspraak is analoog van toepassing op het product Spaarplan van Aegon. Beide producten zijn qua productinformatie vrijwel identiek: Aegon presenteert de producten als een spaarproduct terwijl er feitelijk sprake is van risicovol beleggen. Kifid oordeelde dat de gedupeerde consument 80% van diens schade vergoed diende te krijgen.

"De uitspraak is een enorme opsteker voor gedupeerde bezitters van een Aegon Bonusplan én Spaarplan", stelt Ab Flipse, voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl. De vereniging heeft naar aanleiding van de uitspraak alle folders en brochures van Aegon producten naast elkaar gelegd. Hieruit bleek dat de informatie rond het product Spaarplan dezelfde gebreken vertoont als bij het Bonusplan. Na het lezen van de informatie zullen veel consumenten denken dat het om een spaarproduct gaat, terwijl het in feite gaat om risicovolle beleggingen.

Conclusies

Uit de uitspraak van de geschillencommissie kunnen verder een aantal belangrijke conclusies getrokken worden: - Van te laat klagen (art. 6:89 BW) of verjaring (art. 3:310 BW) is niet snel sprake. Volgens de geschillencommissie kon de consument op zijn vroegst in de loop van 2008, naar aanleiding van de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening, kennis nemen van de gebreken van de woekerpolis. "Consument heeft vervolgens terecht de uitkomst van het overleg over een compensatie afgewacht." Pas in 2013 werd uitvoering aan de compensatieregeling gegeven. - Eigen schuld aan de zijde van consument is in deze zaak 20%, aangezien die ook een eigen onderzoeksplicht had, bestaande uit het aandachtig doorlezen van de informatie en zo nodig stellen van vragen.

Bevestiging

Voor de al lopende collectieve procedure die de vereniging tegen Aegon heeft aangespannen, is deze uitspraak een extra bevestiging van het feit dat Aegon haar klanten heeft misleid en heeft opgezadeld met gebrekkige producten.